Rysunki i wymiary

Rysunki i wymiary


STEROWNIKI

Wymiary: MD-01 [FRONT] Pobierz
Wymiary: MD-01 [BACK] Pobierz
Wymiary: MD-02 [FRONT] Pobierz
Wymiary: MD-02 [BACK] Pobierz
Wymiary: ROT1Prog [FRONT] Pobierz
Wymiary: ROT1Prog [BACK] Pobierz
Wymiary: ROT2Prog [FRONT] Pobierz
Wymiary: ROT2Prog [BACK] Pobierz

ROTORY – STANDARD

Wymiary: BIG-RAK Pobierz
Wymiary: BIG-RAS Pobierz
Wymiary: RAEL Pobierz
Wymiary: RAK Pobierz
Wymiary: RAS Pobierz
Wymiary: RAU Pobierz

ROTORY HR

Wymiary: BIG-RAK HR Pobierz
Wymiary: BIG-RAS HR Pobierz
Wymiary: RAEL HR Pobierz
Wymiary: RAK HR Pobierz
Wymiary: RAS HR Pobierz
Wymiary: RAU HR Pobierz

ROTORY SPX

Wymiary: SPID SPX AZ – 01 Pobierz
Wymiary: SPID SPX AZ – 02 Pobierz
Wymiary: SPID SPX AZ/EL – 01 v01 Pobierz
Wymiary: SPID SPX AZ/EL – 01 v02 Pobierz
Wymiary: SPID SPX AZ/EL – 02 Pobierz
Wymiary: SPID SPX X/Y – 01 v01 Pobierz
Wymiary: SPID SPX X/Y – 01 v02 Pobierz
Wymiary: SPID SPX X/Y – 02 Pobierz